آموزش آسان کشیدن فیگور در طراحی لباس

آموزش آسان کشیدن فیگور در طراحی لباس

آموزش آسان کشیدن فیگور در طراحی لباس ، یکی از پایه های یادگیری چگونگی ترسیم طراحی لباس است، یادگیری این تکنیک برای هر فردی که قصد دارد در زمینه ی طراحی لباس فعالیت داشته باشد، ضروری است، کشیدن فیگور مهارتی است که به طراح لباس کمک کند تا ایده ی ذهنی خود را پیش از اجرا بر روی کاغذ پیاده کند.

آموزش آسان کشیدن فیگور در طراحی لباس

آموزش آسان کشیدن فیگور در طراحی لباس

طراحی لباس جزئی از طراحی رئالیسم نیست، البته طراحی فیگور در طراحی لباس، به انسان شباهت زیادی دارد زیرا در بسیاری از موارد برای نشان دادن لباس در بدن انسان کاربرد دارد، با این حال، نسبت های فیگور فاصله زیادی با نسبت های واقعی بدن ندارند، در ادامه با مراحل آسان کشیدن فیگور در طراحی لباس آشنا می‌شوید.

مرحله اول:

مرحله اول کشیدن فیگور در طراحی لباس این است که یک خط ترسیم کنید، این خطی است که مرکز ثقل بدن را تعیین می کند و خط تعادل است، خط تعادل همیشه از پایه گردن (جایی در امتداد شانه ها) مستقیماً به زمین امتداد می یابد.

این مطلب هم شاید برای شما جالب باشه
نکات طراحی فیگور در طراحی لباس

مرحله دوم:

یک سر را در مرکز آن خط بکشید، برای کشیدن سر، یک دایره ی بزرگ را در بالای صفحه بکشید که یک دایره کوچکتر در زیر آن قرار دارد و این دو را در طرفین با خطوط مورب کمی پیچیده به یکدیگر وصل کنید.

مرحله سوم:

در این مرحله از کشیدن فیگور در طراحی لباس، سر را اندازه بگیرید. با استفاده از این اندازه گیری، ۹ خط کوچک را به فاصله مساوی از یکدیگر بکشید، سپس آنها را از پایین چانه (شماره ۱) به پایین کف پا (شماره ۱۰) متصل کنید.

تقسیم بندی طراحی فیگور

مرحله چهارم:

برای قسمت بالای بدن فیگور در طراحی لباس، خطوطی را بکشید که به اندازه ی ۱ و ۲/۱ سر، ۲ و ۴/۱، ۳، ۳ و ۲/۱ و ۴ و ۴/۱ از سر فاصله داشته باشد، این علائم به ترتیب در جایی قرار دارند که شانه ها، نیم تنه، کمر، لگن بالا و کشاله ی بدن قرار دارند، آرنج ها نیز با کمر در علامت ۳ نسبت به سر قرار دارند.

این مطلب هم شاید برای شما جالب باشه
حالت فیگور در طراحی لباس

خطوطی با فاصله های معین از سر

مرحله پنجم:

با استفاده از خطوط مستقیم، اندام های فیگور در طراحی لباس را بکشید: شانه های فیگور زنانه در ۱ و ۱/۲ سر قرار دارند، دور کمر به اندازه ی عرض سر است، در حالی که باسن باید حدود ۱ و ۴/۱ سر باشد.

مرحله ششم:

برای نیمه پایینی بدن فیگور در طراحی لباس، به ترتیب ۶ و ۲/۱ سر و ۹ را برای زانوها و مچ پا مشخص کنید.

مرحله هفتم:

پاها را با ساختن خط هایی که منحنی و باریک است، بکشید زیرا از لگن بالا به سمت زانو برای ران ها می رود، برای پایین زانوها، با خم شدن خطوط از زانوها، یک شکل استوانه ای کوچکتر درست کرده و سپس آنها را در مچ پا ضرب کنید، ران ها (از لگن بالا تا زانو) و پایین زانو باید به همان طول باشند.

مرحله هشتم:

آخرین قسمت کشیدن فیگور در طراحی لباس مربوط به پا است که از مچ پا شروع می شود تا در خطوط مورب به مدت ۴/۳ از طول سر، می‌باشد.

این مطلب هم شاید برای شما جالب باشه
طراحی فیگور

مرحله نهم:

دست ها را در کشیدن فیگور در طراحی لباس، به طور مشابه بکشید، این کار با مچ دست انجام می شود، انگشتان باید کمی بالاتر از علامت ۵ سر به پایان برسند.

آموزش آسان کشیدن فیگور

نحوه رسم حرکت فیگور

خط شانه را طوری کج کنید که یک طرف بالاتر باشد، باسن بالا را بیش از حد خم کنید، به عنوان مثال، شانه راست را بالاتر قرار دهید تا باسن سمت چپ بالاتر باشد تا شکل متعادلی حفظ شود،

یک قانون دیگر نیز وجود دارد، پایی که از لگن بالا می آید نمی تواند خم شود و آن پا باید خط تعادل را لمس کند، این موجب متعادل شدن فیگور می‌شود، می توانید با تغییر وزن خود به یک پا، این کار را امتحان کنید، وقتی این اتفاق بیفتد، ساق پا که تمام وزن را پشتیبانی می کند، خم نمی شود.