آموزش انواع ژست های عکاسی پرتره

ژست های عکاسی پرتره

آموزش انواع ژست های عکاسی پرتره که یادگیری این ژست ها به ترکیب بندی عکاسی پرتره کمک می کند. هر ژست و ترکیب بندی عکس می تواند معانی متفاوتی را به بیننده منتقل کند.

ژست های عکاسی پرتره

آموزش انواع ژست های عکاسی پرتره

تا به حال به قدرت انتقال مفاهیم توسط عکس ها دقت کرده اید ؟ کوچکترین تغییر در حالت بدن شما پیامی که عکس منتقل می کند را تغییر می دهد . در واقع زبان بدن است که این پیام ها را منتقل می کند نکاتی برای ژست های عکاسی پرتره را در این قسمت مطالعه خواهید نمود.

احساسات جعلی وارد صورت خود نکنید

با گفتن کلمه ی ” سیب ” یا ” چیز ” سعی نکنید خود را خوشحال نشان دهید . احساسات واقعی در اطراف چشمان شما اتفاق می افتد ، عدم تحریک عضلات اطراف چشم حالت چهره تان را مصنوعی نشان می دهد .

از سوژه بخواهید به غذا یا هر چیزی که دوست دارد فکر کند تا چهره ی خوشحال یا خنده ی طبیعی در چهره ی سوژه اتفاق بی افتد .

این مطلب هم شاید برای شما جالب باشه
آموزش ترفندهای خاص عکاسی پرتره سیاه و سفید

از چشم ها غافل نشوید

هنگام درگیری ما با احساسات ، پلک هایمان مانند دیافراگم دوربین ، چشم هایمان را باز یا تنگ تر می کند . برای مثال هنگام ترس و بی حوصلگی ، پلک پایین ، افتاده تر می شود و حالت بی اعتماد بنفسی را در چهره نشان می دهد و در هنگام خوشحالی و احساس غرور پلک پایین به طور خودکار به طرف بالا حرکت می کند.این حقیقت را به سوژه ها نگویید! ممکن است سعی کنند مانند لبخند ، آن را جعل کنند .

زاویه دادن به بدن

مغز انسان تنها زمانی به او اجازه می دهد تا بدن خود را به راحتی پیچ و تاب دهد که احساس راحتی و امنیت داشته باشد . اگر هنگام عکاسی از سوژه بخواهید بدن خود را در زوایای خاص قرار دهد تا حس قدرتمندی را منتقل کند

جلوه

برای اینکه فرد قابل اعتماد جلوه کند ، به صورت صاف  و مستقیم از او عکس بگیرید . برای داشتن عکسی با پیام راحتی و امنیت از افراد بخواهید در کنار یکدیگر بایستند .

این مطلب هم شاید برای شما جالب باشه
عکاسی پرتره یعنی چه

ایجاد محور در عکس

هر چه سوژه را از دوربین دورتر کنید ، قدرت شخص کمتر به نظر می رسد .ایجاد محور در عکس های گروهی بسیار بزرگ است . اگر عکسی با مفهوم هم بستگی از یک گروه می گیرید بهتر است از آن ها بخواهید به سمت یک دیگر یا به سمت مرکز متمایل شوند. برای نشان دادن حس عشق و علاقه بین زوجین در عکاسی های عروسی از آن ها بخواهید به سمت یک دیگر متمایل شوند ( توجه داشته باشید در این حالت باید بین چشمان افراد حتما ارتباط وجود داشته باشد ، در غیر این صورت خمیدگی بدن آن ها به سمت یکدیگر مصنوعی و بی دلیل خواهد بود .

آیینه بودن

از سوژه ها بخواهید با شما مانند یک آیینه رفتار کنند و تمام کاری که شما انجام میدهید را تقلید کنند . کودکان این را مانند یک بازی تلقی خواهند کرد و بسیار مشتاق خواهند بود . به سوژه ها استرس وارد نکنید . اجازه دهید در آرامش کامل وارد بازی تقلید شوند .

این مطلب هم شاید برای شما جالب باشه
آموزش آسان عکاسی پرتره

رنگ ها

استفاده از رنگ های جسورانه و غیر معمول در زمینه و در لباس سوژه ، هم بر چشم بیننده و هم بر روحیات سوژه اثر میگذارد