آموزش طراحی لباس

طراحی لباس

اسکیس زدن برای لباس های افتان تقریبا غیر ممکن است

رفتار سه بعدی لباس های دوخته شده تا حدودی قابل پیش بینی است و به آسانی می توان آن را در طرحی دو بعدی نشان داد. اما لباس هایی که به صورت افتان هستند از این قاعده خارج اند. پارچه های متفاوت به شیوه های مختلف خودشان را می اندازند و معمولا با آنچه در طرح اولیه ، مورد نظر بوده فرق دارند. پارچه های منقوش پیچیدگی ها را اضافه می کنند و تقسیم بندی های اساسی در این پارچه ها می توانند در لای تاخوردگی ها و زوایا نا پدید شود.

در طراحی لباس هایی که افتادگی های شدیدتری دارند هم زمان که نمای کلی را طرح می زنید مستقیم با پارچه کار کنید.

انواع اصلی دامن

دامن هشتی :ظاهری قیف مانند دارد که به

آن شکلی شبیه عدد هشت می دهد

دامن دایره ای: این دامن از پارچه ای یک تکه درست می شود که در مرکزش دایره ای به اندازه ی کمر بریده می شود. دامن دایره ای درپایین گشاد است اما در ناحیه ی کمرو باسن نیازی به ساسون یا پیلی ندارد. دامن نیم دایره نیز یکی از انواع است .

دامن گشاد: دامنی در ابعاد بزرگ که با استفاده از چین ها و پیلی ها متناسب با کمر اندازه شده است. انواع مختلف این دامن شامل دریندل، پفی و حبابی شکل است.

دامن خمره ای: به دامن راسته شباهت دارد ، اما لبه های حاشیه اش از اندازه ی باسن کمتر است. بنابراین دامن از طرح بدن پیروی می کند .یک دامن شیپوری در حاشیه اش گشادتر می شود.

پیلیسه: دامنی گشاد که چندین تا خوردگی دارد و برای متناسب کردن لباس با کمر و باسن ،همینطور برای ایجاد شکلی چین چین –شبیه یک آکاردئون یا دوربین فانوسی-استفاده می شود.

راسته: از کفل ها تا لبه های حاشیه به یک اندازه است. برای اندازه کردنش با کمر و باسن از یک کمری یا چند ساسون استفاده می شود. دامن راسته شامل انواع مدادی (قد متوسط) و تنگ (بلند که نمی گذارد پوشنده با گام های بلند و عادی راه رود) است.

دورپوش : دور بدن را با روی هم قرار گرفتن و وصل کردن دو طرف پارچه به هم می پوشاند. انواع دورپوش شامل دامن اسکاتلندی کیلت و لنگی است.

 

آموزش طراحی لباس

طراحی لباس

این مطلب هم شاید برای شما جالب باشه
آموزش چند ترفند ساده برای طراحی لباس کودک