ایجاد گریم مناسب برای چهره ها

آموزش گریم

گریم چهره

آموزش گریم

گریم چهره

ایجاد گریم مناسب برای چهره ی مثلث ( معکوس )

بعد از فون زمینه به تمام چهره ، پهنای پیشانی را کم کرده و پهنای پایین چهره را در قسمت فک بیش تر کنید . در قسمت شقیقه ها به حالت نیم دایره و روی تیزی چانه را تیرگی می دهیم . در قسمت عضلات شقیقه تیرگی ها را هاشور زده و به سمت موها محو کنید . تیرگی قسمت چانه را به سمت زیر چانه محو نمایید . با فون تیره یک خط کوتاه ، از خط گونه به طرف زیر استخوان گونه مشخص کنید . از فون ۲ درجه روشن تر ، در دو طرف تیرگی شقیقه ها و روی عضلات ماضغه تا زیر فک زیرین و همچنین روی استخوان گونه را روشنی بزنید .

ایجاد گریم مناسب برای چهره گرد

بعد از انتخاب فون زمینه و زدن آن به تمام چهره به پهنای عضلات ماضغه و عضلات پیشانی را کم کرده تا به کشیدگی چهره کمک کنید . روی عضلات شقیقه ها در دو طرف پیشانی و زیر استخوان گونه را یا فون ۲ درجه تیره ، تیرگی داده و تیرگی را به شکل نیم دایره به سمت موها محو کنید.
تیرگی که روی عضلات ماضغه زده شده را روی تمام سطح عضله کشیده و به طرف پایین محو کنید . با فون ۲ درجه روشن تر از زمینه کنار تیرگی عضلات شقیقه و همچنین روی استخوان های گونه را روشنی دهید .
ایجاد گریم مناسب برای چهره ذوزنقه
هدف پهن تر نشان دادن پیشانی و کم کردن پهنای چانه و فک و از بین بردن زاویه آن می باشد. بعد از انتخاب فون مناسب زمینه و زدن به تمام سطح چهره ، به حالت اریب و شیب دار زیر استخوان گونه تا روی عضلات ماضغه و زیر زوایای فک زیرین را با فون ۲ درجه تیره ، تیرگی داده و محو کنید.
بعد از پوش دادن همه ی موها را بالای سر ببرید و از موهای اطراف قسمتی را پشت گوش زده و به سمت صورت فرم دهید.

این مطلب هم شاید برای شما جالب باشه
کلاس آموزش گریم عروس در غرب تهران