تصویرگری مد

آموزش طراحی لباس

تصویرگری مد و طراحی لباس

آموزش طراحی لباس

تصویرگری مد و طراحی لباس

تصویرگری مد باید مد را به نمایش بگذارد ، نه تصویرگر را

تصویرگران با استعداد به طور طبیعی می خواهند خودنمایی کنند و فخر بفروشند. اما یک هنرمند خوب ،خودش این تمایلات را اصلاح می کند.

او به طور پیوسته با این سوال مواجه است «حداقل کار تاثیر گذار قابل اجرا بر طراحی چیست؟»

 

انواع اصلی دامن

دامن هشتی :ظاهری قیف مانند دارد که به آن شکلی شبیه عدد هشت می دهد

دامن دایره ای: این دامن از پارچه ای یک تکه درست می شود که در مرکزش دایره ای به اندازه ی کمر بریده می شود. دامن دایره ای درپایین گشاد است اما در ناحیه ی کمرو باسن نیازی به ساسون یا پیلی ندارد. دامن نیم دایره نیز یکی از انواع است .

دامن گشاد: دامنی در ابعاد بزرگ که با استفاده از چین ها و پیلی ها متناسب با کمر اندازه شده است. انواع مختلف این دامن شامل دریندل، پفی و حبابی شکل است.

دامن خمره ای: به دامن راسته شباهت دارد ، اما لبه های حاشیه اش از اندازه ی باسن کمتر است. بنابراین دامن از طرح بدن پیروی می کند .یک دامن شیپوری در حاشیه اش گشادتر می شود.

پیلیسه: دامنی گشاد که چندین تا خوردگی دارد و برای متناسب کردن لباس با کمر و باسن ،همینطور برای ایجاد شکلی چین چین –شبیه یک آکاردئون یا دوربین فانوسی-استفاده می شود.

راسته: از کفل ها تا لبه های حاشیه به یک اندازه است. برای اندازه کردنش با کمر و باسن از یک کمری یا چند ساسون استفاده می شود. دامن راسته شامل انواع مدادی (قد متوسط) و تنگ (بلند که نمی گذارد پوشنده با گام های بلند و عادی راه رود) است.

دورپوش : دور بدن را با روی هم قرار گرفتن و وصل کردن دو طرف پارچه به هم می پوشاند. انواع دورپوش شامل دامن اسکاتلندی کیلت و لنگی است.

 

این مطلب هم شاید برای شما جالب باشه
ایده های موفق طراحی لباس