تله فوکوس

آموزش عکاسی
آموزش عکاسی

تله فوکوس

تله فوکوس

گاهی سوژه آنقدر سریع حرکت می کند که حتی با فوکوس مداوم هم نمی توان روی آن فوکوس کرد . چنین عکس هایی را با استفاده از تله ی فوکوس عکس بگیرید . روی ناحیه ای فوکوس کنید که می دانید سوژه به آنجا خواهد رفت، لنز را روی فوکوس دستی قرار دهید ، و منتظر بمانید. وقتی سوژه به صفحه ی فوکوس رسید عکس را بگیرید.

چشم ها در پرتره

مهم ترین بخش بیشتر پرتره ها چشم است . فوکوس روی چشم ، همیشه باید دقیق باشد. چشم ها همیشه باید نور خوب ببینند اطمینان حاصل کنید که چشم ها در سایه ابرو یا بینی قرار نمی گیرند . در بیشتر اوقات ،اگر چشم های سوژه کمی بیشتر از حد معمول باز باشند ، پرتره بهتر می شود . ایده آلش این است که پلک، مردمک چشم را قطع نکند و با آن مماس باشد. این موضوع خصوصا در عکاسی در فضای باز و نور زیاد ، مهم است.

سوژه ها تمایل به تنگ کردن چشم شان دارند. مردمک در حالت گشاد زیباتر دیده می شود ، و در فضاهای تاریک مردمک گشاد می شود .برای سود بردن از هر دوی این موارد، از سوژه بخواهید برای چند ثانیه چشمانش را ببندد،شمارش معکوس کنید: «سه ، دو ، یک» و از او بخواهید چشمانش را با گفتن یک باز کند.

حالت های شاتر

دوربین ها سه حالت شاتر مختلف دارند:

تک عکس: وقتی دکمه ی شاتر را فشار می دهید دوربین یک عکس می گیرد.

مداوم: وقتی دکمه ی شاتر را فشار می دهید دوربین تا وقتی که دکمه را رها کنید با بیشترین سرعتش عکس های متوالی می گیرد.

تاخیری یا زمان دار: وقتی دکمه شاتر را فشار می دهید دوربین چند ثانیه صبر می کند و سپس عکس را می گیرد .

من تقریبا همیشه عکاسی مداوم را به کار می بندم . حتی اگر سوژه ام ساکن باشد چند عکس می گیرم تا مطمئن شوم یکی از آن ها بدون لرزش است.

شاتر تاخیری در دو موقعیت مفید است و هر دو موقعیت به سه پایه نیاز دارند :

سلف پرتره . شاتر تاخیری را انتخاب کنید، دکمه ی شاتر را بفشارید و به داخل  کادر بروید.

جلوگیری از لرزش دوربین : حتی اگر دوربین شما روی سه پایه باشد ، فشار دادن دکمه ی شاتر می تواند باعث لرزش دوربین شود و وضوح را پایین بیاورد . فقط زمانی متوجه این مقدار کم لرزش می شوید که شب هنگام و با سرعت شاتری بین ۴/۱ و ۱۰ ثانیه عکس بگیرید .