سبک های پرتره

آموزش عکاسی

سبک های پرتره

آموزش عکاسی

سبک های پرتره

سبک های پرتره

کلمه ی «پرتره» ،تصویری از شخصی که روی یک چهار پایه جلوی یک پرده ی رنگی نشسته است را به ذهن متبادر می کند. در کنار پرتره های سنتی که هنوز هم در زمینه های شغلی استفاده می شوند، انواع دیگر پرتره ، مانند پرتره های بی تفاوت ، پرتره های محیطی ،  پرتره های گلامور هم بسیار متداول گشته اند.

گرفتن  سلف پرتره

 مانند همه ی شکل های دیگر عکاسی ،پرتره گیری هم به تمرین نیاز دارد. اگر کسی راغب نیست در جلوی دوربین شما حضور یابد ،می توانید با گرفتن سلف پرتره ،نورپردازی ،ژست گیری و ترکیب بندی را تمرین کنید. تکنیک های سلف پرتره برای گرفتن عکس های گروهی و خانوادگی ای که خودتان در آن ها حضور داریدهم مهم است.دوربین تان را روی یک سه پایه بگذارید وعکس را ترکیب بندی کنید. وایدتر از معمول عکس بگیرید ، زیرا می توانید بعداعکس را برش دهید. اما اگر تصادفا قسمتی از سرتان در عکس نباشد مجبورید دوباره عکس بگیرید . یک صفحه نمایش لولا دار که بتوان آن را به سمت جلو پرخاند، برای کادر بندی عکس مفید است ، اما در عکس های گروهی همه به جای لنز به صفحه نمایش نگاه می کنندو ارتباط چشمی با دوربین خراب می شود.

بنابراین پیشنهاد  می دهم ازچرخاندن صفحه نمایش فقط برای زمانی که می خواهید تنها از خودتان عکس بگیرید استفاده کنید. اگر افراد دیگری در عکس حضور دارند فقط خاطرجمع شوید که جای کافی برای خودتان در کادر هست و بعد از چند عکس کادربندی را دوباره چک کنید .

موضوع دیگر در رابطه با سلف پرتره  فشردن شاتر است. به کارگیری ریموت کنترل را توصیه نمی کنم زیرا زمان زیادی را صرف فکر کردن درباره ی فشردن شاتر می کنید و گاهی ریموت کنترل در عکس ظاهر می شود . به جای آن از یک ریموت تایمر شاتر استفاده کنید.ریموت تایمر تعداد بسیار بیشتری از نیازتان عکس می گیرد اما می توان همه ی عکس ها را جز بهترینشان حذف کرد .

اگر از فلاش استفاده می کنید ،دوربین را تنظیم کنید تا هر هشت ثانیه یک عکس بگیرد. افراد در این فرصت می توانند آماده شوند و بعد از چند فریم ریتم دست شان خواهد آمد. اگر از فلاش استفاده نمی کنید  می توانید دوربین را روی هر ثانیه یک عکس تنظیم کنید . در این صورت عکس های اضافی زیادی برای پاک کردن خواهید داشت ولی شانس داشتن یک عکس خوب بسیار بیشتر می شود.

این مطلب هم شاید برای شما جالب باشه
عکاسی پرتره