طراحی فیگور در طراحی لباس

آموزش طراحی لباس

طراحی فیگور در طراحی لباس

آموزش طراحی لباس

طراحی فیگور در طراحی لباس

چطور یک اندام با قدی برابر ۹ سر بکشیم؟

یک خطوط عمودی بکشید و برای ایجاد ۹ بخش مساوی ۱۰ علامت مشخص کنید .

بخش ۱:برای سر، شکلی شبیه یک تخم مرغ یا بیضی بکشید.

بخش ۲:در میانه ی این بخش، شانه ها را کمی رو به پایین ترسیم کنید.عرض کلی شانه حدود دو و نیم برابر پهنای سر است.

بخش ۳ :خط سینه را در یک سوم بالایی این بخش قرار دهید .

بخش ۴: کمر با با پهنایی کمی بیشتر از نصف عرض شانه در بالای این بخش بکشید. آرنج را با کمر طراز کنید .کفل ها را در پایین بخش با پهنایی در حدود دو سر رسم کنید.

بخش ۵:فاق را با قدی کوتاه و افقی در یک چهارم افقی پایین بکشید . مچ ها را با کفل ها طراز کنید و دست ها را تا انتهای این بخش امتداد دهید .

بخش ۵ تا ۹: در این بخش ران ها و پاها قرار می گیرند. ران ها از ابتدای بخش ۵ شروع می شوند . زانوها در بالای بخش ۷ در میانه ی مرکزی پاها قرار دارند و قوزک پا در یک سوم بالایی بخش ۹ قرار می گیرد.

نقش را به طور کلی بکشید ، نه جز به جز

این مطلب هم شاید برای شما جالب باشه
آموزش ساده طراحی لباس روی کاغذ با متد جدید 2020

هنگام ارائه یک طرح یا الگوی بافت متقاطع ، نیازی به نمایش هر گلبرگ از گل یا هر واحد از یک چهارخانه در طرح دندان گرگی نیست. در عوض ، نقش را با همان جزییاتی که روی یک مدل واقعی در فاصله ی تعیین شده می بینید ، تصویر کنید . ممکن است آن را به صورت طرح های چند رنگ یا نقش های کوچک در هم آمیخته با یک رنگ کلی بیابید. نقش ها در مقیاس متوسط مثل بافت در نظر گرفته می شوند.

مد شرح و تفسیر است

مد فقط لباس زیبا نیست بلکه شرح و تفسیری مرتبط را در مورد پوشنده،آنچه دیگران می پوشند ، مدهایی که می آیند و می روند ، بدن انسان و فرهنگ به دنبال دارد . به طور کلی مد دوام چندانی ندارد و زودگذر است چون هنگامی که شرح یک مد توسط همه فهمیده شد، گفنگوها دیگر از آن گذر می کند . به همین دلیل هنگامی که یک سبک دوباره احیا می شود ،چیزی متفاوت در مورد آن به وجود می آید. دامن روی زانو ،چین دار می شود. دامن شیپوری به جای کفش پاشنه بلند با کفش تخت ، و کت یقه نازک به جای بلوز سفید با بلوزهایی در رنگ های اصلی پوشیده می شود. گفتگو به موضوعی آشنا برگشته است که در عین حال حرف های جدیدی برای گفتن دارد.

این مطلب هم شاید برای شما جالب باشه
آموزش آسان کشیدن فیگور در طراحی لباس

شرح مد به این معناست که می  توان خوش لباس بود بدون اینکه طبق مد رفتار کرد،یا حتی خیلی بد لباس پوشید اما مدگرا بود.