مد خوب به مانند مجسمه ای مستقلی است که از هر زاویه فرم جذابی دارد

تلاش طراحان لباس مبتدی ، معمولا بر جلوی لباس متمرکز می شود بر همین اساس ان ها با پشت لباس و طرفین ان به عنوان (( سایر قسمت ها )) برخورد می کند . اما این امر به ندرت در لباس به شکلی قابل قبول نتیجه می دهد هنگام کشیدن کروکی یا اسکیس تلاش کنید مراحل تان را برعکس اعمال کنید .
ابتدا مفهوم طرح تان را بر ای پشت لباس به کار بگیرید و از آن جا شروع کنید در بیشتر مواقع استفاده از زیپ هایی که از پشت بسته می شود چندان قابل قبول نیست و زیپ هایی که از جلو بسته می شوند نیز ممکن است به شکلی نا موزون ظاهر شوند ایده های جدیدی که برای پشت و پیش لباس ظاهر خواهند شد می توانند نتیجه رضایت بخشی را رقم بزند.
به شکلی مشابه با ارئه ایده های نو برای طرفین فرصت های جدیدی پدید می اید اعمال خلاقانه ی درز کناری باعث گردش چشم مخاطب در سطح لباس می شود که این امر توجه را به پشت لباس هم جلب می کند کوک زدن خلاقانه و انتخاب نحوه قرارگیری پارچه ممکن است به زیبا تر به نظر رسیدن پیش و پشت لباس منجر شود .
سبک چیزی درونی است
آن چه ما به عنوان سبک بصری می شناسیم ارتباط سطحی چیزی است که در لایه های عمیق تر وجود دارد . سبک تنها این نیست که یک چیز چطور به نظر برسد بلکه چگونگی چیزی است که هست یک شیک پوش واقعی کسی که نیست که یاد گرفته باشد چطور به نظر برسد . بلکه کسی است که شیوه ی مخصوص خودش را دارد .شیوه ای که با فرم بصری خود را بیان می کند.
مد از بین می رود اما سبک باقی می ماند (ایو سن لوران )

این مطلب هم شاید برای شما جالب باشه
آموزش آسان اصول طراحی لباس تئاتر