متعادل سازی چانه

رتوش فرم های مختلف فک و چانه و متعادل سازی

رتوش چانه کوتاه ( تو رفته )

اگر قسمت دوم چهره ی شخص کوچکتر از دو قسمت دیگر چهره اش باشد ، شخص دارای چانه کوتاه است. حال برای متعادل سازی آن باید برای چانه از فون سه درجه روشن تر استفاده کنید و آن را در فون زمینه محو نمایید . در صورت بیش از اندازه کوتاه بودن چانه ، از ناحیه لب پایینی روشنی دهید و آ ن را به سمت پایین محو کنید .

رتوش چانه تیز

متعادل سازی چانه ی تیز همانند چانه ی بلند انجام می شود . در ناحیه ی تیزی چانه ( سه گوش ) تیرگی را به فرم گرد ایجاد کرده و برای دو طرف چانه از روشنی استفاده کرده و محو نمایید .

روتوش چانه ی عقب رفته

برای متعادل سازی این فرم چانه ها، از فون دو درجه روشن تر از فون زمینه استفاده نمایید . و نیز می توانید از قانون ( کره ) استفاده کرد. اگر قسمت هایی از چانه دارای برجستگی غیر عادی بود ، برای متعادل کردن آن روی برجستگی از فون تیره تر استفاده نمایید.

این مطلب هم شاید برای شما جالب باشه
آموزش میکاپ و آرایش چانه جلو

رتوش چانه جلو آمده

برای متعادل سازی این فرم چانه ابتدا از فون زمینه برای کل چانه استفاده کنید. سپس فون دو درجه تیره تر را ، روی قسمت های بر آمده زده و به سمت گردن محو نمایید .

چانه صاف

برای این فرم چانه ، در قسمت زیر لب از سایه تیره و در قسمت روی چانه ، از سایه ی روشن استفاده کنید.