نکاتی برای طراحی لباس

آموزش طراحی لباس

Processed with VSCO with a5 preset Processed with Snapseed.

آموزش طراحی لباس

نکاتی برای طراحی لباس

پنج نکته برای برای یک پیش طراحی خوب

مراحل طراحی مد پیچیده است و به مانند شعری که همگونی آوایی داردهمه ی اجزایش با هم متناسب اند. این مراحل برای همه ی طراحان به یک شیوه صورت نمی گیرد . با وجود این ،توسعه ی گام هایی در جهت پیش طراحی منسجم در مراحل کار طراحان موفق قابل تشخیص است.

مشتری: بدانید برای چه کسانی طراحی می کنید.

آب و هوا: فصلی از سال را که مجموعه برایش در نظر گرفته شده است بشناسید.

مفهوم: به جستجو بپردازید و ایده های بزرگ خلق کنید که الهام بخش کل مجموعه باشد .

رنگ: دامنه ی مناسبی از رنگ را مشخص کنید.

پارچه: پارچه های مورد نیاز برای لباس های مجموعه را بررسی و مشخص نمایید.

اهمیت طراحی لباس های خارج از مجموعه، تنها بعد از پیاده شدن روی پارچه مشخص می شود.

کارهایی که نباید در تصویرگری مد انجام داد

در مورد نور خلاقیت  به خرج ندهید: هنگامی که فرد در حالت نیم رخ یا سه رخ قرار دارد ،منبع نور باید در بالای سمت چپ یا راست او قرار داده شود. اگر فرد به گونه ای قرار گیرد که از منبع نور دور باشد در صورتش سایه هایی مزاحم نمایان خواهد شد.سایه ها باید زیر چانه ، زیر سینه،دور بدن و پشت آرنج یا پای دورتر از بیننده بیفتد.

این مطلب هم شاید برای شما جالب باشه
آموزش نکات ظریف در طراحی لباس کودک

در سایه ها افراط نکنید: اجرای منسوجات به وسیله ی یک استادکار،ممکن است به زیبایی با سایه های سنگین نمایش داده شود.اما اجرای مد،باید کلی و گزین شده باشد.

بیش از حد گنگ بیان نکنید : طرح مد باید با مشتری ارتباط برقرار کند، از چهره های ساده استفاده کنید تا همیشه بتوانید از آنها بهره برید.

بی از حد از خطوط استفاده نکنید: به کار بردن خط های بسیار زیاد در طرح، خاصیتی همچون کتاب های رنگ آمیزی ایجاد می کند. با استفاده از خطوط اندک می توانید بر جزییات تاکید کنید.

در مورد تقسیم بندی ها بی توجه نباشید : بسیاری از تصویرگری هایی که برای یک لباس یا مجموعه صورت می گیرد، ممکن است زمانی در استدیو یا دفتر طراحی به کار آیند. الگوکاران وخیاطان گاهی ازیک کروکی یا گسترده به عنوان راهنمای کار استفاده کنند. گل دوزی کاران از بزرگ نمایی ها برای مشخص کردن محل قرارگیری تکه ها استفاده می کنند. یک مدیر تولید ممکن است از اسکیس برای تخمین هزینه ها بهره برد. در هر تصویرگری ، یک پارچگی قسمت ها در ارتباط با یکدیگر و با کل اثر باید حفظ شود.

این مطلب هم شاید برای شما جالب باشه
نحوه یادگیری طراحی لباس