هزینه آموزش طراحی لباس در فرانسه چقدر است؟

هزینه آموزش طراحی لباس در فرانسه چقدر است؟

هزینه آموزش طراحی لباس در فرانسه بستگی به نوع آموزشگاه و دانشگاه انتخاب شده برای تعلیم دیدن در مورد طراحی لباس است. البته هزینه‌های دیگر از قبیل هزینه زندگی، اجاره منزل و خوراک و پوشاک برای زندگی در فرانسه و گذراندن دوره‌های آموزشی هر آموزشگاه و دانشگاه مهم است و باید در نظر گرفته شود. در ادامه مقاله چندین دانشگاه و آموزشگاه طراحی لباس در فرانسه از نظر قیمت و نوع مدرک و دیگر مسائل به صورت کامل و همه جانبه مورد بررسی قرار گرفته اند.

۱-هزینه آموزش طراحی لباس در فرانسه در Paris Collage of Art

هزینه آموزش طراحی لباس در فرانسه در این موسسه آموزشی به این صورت است:

 • هزینه زندگی سالیانه: ۱۳٫۷۶۵ یورو
 • هزینه اقامت سالیانه: ۷٫۶۰۰ یورو
 • هزینه تحصیل در مقطع کارشناسی سالیانه: ۲۷٫۶۰۰ یورو
 • هزینه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد سالیانه: ۲۷٫۶۰۰ یرور

۲-هزینه آموزش طراحی لباس در فرانسه در International Fashion Academy

این مطلب هم شاید برای شما جالب باشه
دوره آموزش کوتاه مدت و سریع طراحی لباس

در این موسسه آموزشی هزینه آموزش طراحی لباس به این صورت است:

 

 • هزینه زندگی سالیانه: ۱۲٫۶۶۰ یورو
 • هزینه اجاره منزل شخصی به صورت میانگین سالیانه: ۵٫۹۸۱ یورو
 • هزینه تحصیل در مقطع کارشناسی سالیانه: ۹٫۰۷۰ یورو

۳-هزینه آموزش طراحی لباس در فرانسه در Grenoble Ecole de Management

هزینه آموزش طراحی لباس در فرانسه در این موسسه آموزشی به این صورت است:

 • هزینه زندگی سالیانه: ۱۲٫۶۶۰ یورو
 • هزینه اجاره منزل شخصی به صورت میانگین سالیانه: ۵٫۹۸۱ یورو
 • هزینه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد سالیانه: ۱۲٫۷۹۰ یورو

۴-هزینه آموزش طراحی لباس در فرانسه در ESMOD Paris

در این موسسه آموزشی هزینه آموزش طراحی لباس به این صورت است:

 • هزینه زندگی سالیانه: ۱۲٫۶۶۰ یورو
 • هزینه اجاره منزل شخصی به صورت میانگین سالیانه: ۵٫۹۸۱ یورو

۵-هزینه آموزش طراحی لباس در فرانسه در IFM Paris

 • هزینه زندگی سالیانه: ۱۲٫۶۶۰ یورو
 • هزینه اجاره منزل شخصی به صورت میانگین سالیانه: ۵٫۹۸۱ یورو
 • هزینه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد سالیانه: ۱۳٫۲۰۰ یورو
این مطلب هم شاید برای شما جالب باشه
آموزش طراحی لباس در فرانسه

۶-هزینه آموزش طراحی لباس در فرانسه در Fashion Designer

 • هزینه زندگی ماهیانه: ۱٫۱۹۵ تا ۱٫۷۸۰ یورو
 • هزینه تحصیل در مقطع کارشناسی سالیانه: ۱۰٫۴۵۰ یورو

۷-هزینه آموزش طراحی لباس در فرانسه در Fashion Design and Business

 • هزینه زندگی ماهیانه: ۱٫۱۹۵ تا ۱٫۷۸۰ یورو
 • هزینه تحصیل در مقطع کارشناسی سالیانه: ۸٫۱۹۰ یورو –۸۹۰ یورو

۸-هزینه آموزش طراحی لباس در فرانسه در International Class-Brand Design

 • هزینه زندگی ماهیانه: ۶۰۰ تا ۶۵۰ یورو
 • هزینه تحصیل در مقطع کارشناسی سالیانه: ۷٫۷۰۰ یورو