قوانین برای کت و شلوارهای سنتی مردانه

پارچه : نباید از پارچه ی صد در صد پشم یا نخ، الیاف مصنوعی و ترکیبی استفاده کرد . الگوهای سنتی از جمله طرح جناغی ، پنجره ای و توئیدی باید روی پشم خاکستری یا قهوه ای پیاده شوند . الگوی راه راه ساده و راه راه گچی باید روی پشم خاکستری ، سرمه ای یا سیاه اجرا شود . کت شلوارهای نخی باید در رنگ های روشن مثل خرمایی روشن یا سفید کار شوند . کت شلوار های کریشه (پارچه راه راه نخی ) ممکن است به رنگ های خاکستری، سفید سرمه ای ، سفید یا قرمز باشند.

کت: باید در عین آزاد و راحت بودن متناسب بدن باشد و د رهنگام بستن دکمه بدون چین جلوه کند . شانه ها نباید بیرون بزنند یا خیلی لاغر به نظر برسند . سینه و برگردان یقه باید صاف باشد . یقه پشت گردن در حالی که نصف یقه پیرهن زیرش پیداست ، صاف قرار می گیرد . آستین های کت با نیم وجب سردست حدود یک وجب پایین تر از کمر قرار می گیرند .

این مطلب هم شاید برای شما جالب باشه
طراحی لباس و اندام مدل

کت ها ی دو طرف دکمه دار ( ۶ دکمه ) افرادی که سینه های پهن دارند را بهتر نشان می دهند . کت های دو دکمه ی یقه باز برای افراد لاغرتر مناسب است . دکمه های کمتر ، یک نیم تنه ی کوتاه را پهن تر و بزرگتر نشان می دهند . با این حال فقط کت سفید رسمی است که می تواند تنها یک دکمه داشته باشد . یک یا دو چاک قابل قبول است ، کت های بدون چاک ارزان تر به نظر می رسند.

شلوارها : نباید خیلی آزاد یا خیلی تنگ و چسبان باشد که جیب های جلویش به بیرون زبانه بکشد . تنها هنگامی که با پشم کار می کنید از پیلی در طرفین استفاده کنید . پین باید در جلوی شلوار قرار گیرد . در پاچه ی شلوار می توان لبه ی برگردان اعمال کرد یا نکرد. پاچه ی شلوار باید با پاشنه ی کفش مماس باشد و از جلو ، قسمت بالایی کفش را بپوشاند.

این مطلب هم شاید برای شما جالب باشه
آموزش آسان جنسیت سازی چرم در طراحی لباس