آموزش جالب عکاسی مدلینگ مردانه

آموزش جالب عکاسی مدلینگ مردانه

عکاسی مدلینگ مردانه  بدین معنی است که آقایان با چند فیگور و پز در قالب یک عکس هنری قرار می گیرند، عکاسی  مدلینگ مردانه دارای پز ها و حالات مختلفی می باشد . آماده شدن مدل پیش از زمان عکاسی همیشه مهم بوده است .

یک پز بسیار ساده برای پرتره های نیم تنه بدین شکل می باشد که ، نیم تنه با دست های در هم گره خورده باشد. با توجه به دو نکته که  ، شانه ها به عقب کشیده شوند و ماهیچه های شکم به طرف تو داده شود.

دستهای گره خورده در پرتره های قدی ، پز خوبی در مدلینگ است ، در ضمن اگر از  مدل  بخواهید پایش را روی پای دیگر قراردهد ، ژست زیبا و هنری  در عکس خواهد بود . البته باید توجه داشته باشید که وزن بدن بین دو پا به صورت مساوی تقسیم شود.

بهترین پز برای دستها بدین شکل می باشند که  به صورت آزاد در کناره بدن ،  بین کمر و باسن ، در جیبها ، و به صورت گره خورده  روی سینه  قرار گیرد ، دستها نباید تحت فشار باشند.

این مطلب هم شاید برای شما جالب باشه
آموزش نورپردازی در عکاسی مدلینگ

برای عکس گرفتن از پز نشسته ، قوزک پا ی مدل باید روی زانوی دیگر باشد. تکیه  دادن مدل به دیوار و کمی خم شدن به طرف جلو یکی دیگر از پزهای ایستاده محسوب می شود. یکی دیگر  از پزهای رسمی، نگه داشتن آیتم و ابزار کاری در دستان  مدل و ایستادن است .

از پشت میز کمی به طرف عقب متمایل شدن یک پز شیک رسمی ایجاد می کند ، این پز مرزی میان  پز رسمی و  پز کاری می باشد.

 انواع پز و ژست در عکاسی مدلینگ مردانه

مدلینگ مردانه  دارای ژست های متنوع  و پزهای جذابی  می باشد . در محیط های بسته و در طبیعت، مدل دارای  یک حالات و شرایطی  است ، البته همگی بستگی به خلاقیت و ذوق هنری عکاس دارد.

یک ژست دیگر از حالت نشسته مدل بر روی زمین ، برای عکاسی در فضای باز استفاده می شود ، هدایت کردن ژست و حس مدل نیز در عکس بسیار مهم است .

این مطلب هم شاید برای شما جالب باشه
آموزش ساده و جذاب عکاسی مدلینگ مردانه

حالت  و چگونگی  شانه ها ی مدل  تاثیر  مهمی در عکس  دارد شانه هایی  کشیده  به طرف جلو و یا شانه های که افتاده نباشند ، حس خوبی را در عکس بوجود می آورد و زیبایی عکس را چندین برابر می کند.

در صورت بسته بودن دهان،  فک ها به هم فشرده می شوند و حالت برآمدگی به اطراف صورت  مدل می دهند،  این حالت خیلی در عکس جذاب نیست  و انرژی منفی در عکس ایجاد می کند . تاثیر خنثی، بی روح و کسل  کننده ای دارد که خیلی برای مخاطب جذاب نیست  . ژست ها و حرکت های نا متقارن و نا موزون  در اندام  صورت مدل،  تاثیری منفی  بر مخاطب دارد ،  مانند بالا انداختن ابرو و یا کج کردن لب و دهان . لذا هنگام عکاسی باید حالات  اندام صورت کاملا ملایم و آرام  باشد .عکاسی مدلینگ مردانه بسیار کار ظریف و دقیقی است .