اسفند ۲, ۱۳۹۷
انتخاب ابزار مناسب، کلید رسم […]
اسفند ۱, ۱۳۹۷
آموزش عکاسی بدیهی است که […]
بهمن ۳۰, ۱۳۹۷
نحوه آموزش طراحی لباس در […]
بهمن ۱۳, ۱۳۹۷

آموزش حرفه طراحی لباس

چه مهارتهایی در حرفه طراحی […]
بهمن ۲, ۱۳۹۷

طراحی لباس زنانه

در غرب تا قبل از […]
بهمن ۲, ۱۳۹۷
آموزش عکاسی

ترکیب بندی عکاسی گروهی

ترکیب بندی عکاسی گروهی در […]
بهمن ۱, ۱۳۹۷

طراحی لباس و مد

مد خوب به مانند مجسمه […]
دی ۲۹, ۱۳۹۷

متعادل سازی چهره

متعادل سازی اشکال هندسی چهره […]
دی ۲۷, ۱۳۹۷

متعادل سازی چهره

گریم گردن امروز در متعادل […]