کت واک catwalk

کت واک catwalK

اگر فردی هستید که همواره اخبار مد و فشن را دنبال میکنید، مسلما کلمه کت واک catwalk چندین بار به گوشتان خورده است. درواقع به راه رفتن مدل ها روی…