نقاشی خلاقانه با نور

نقاشی با نور

نقاشی با نور ، تکنیک هنری است  و با استفاده از نور و سایه، ابعاد و حجم را در تابلوها و نقاشی‌ها ایجاد می‌کند. این تکنیک، معمولاً با استفاده از…