آگوست 4, 2019
انواع آستین‌های خاص

انواع آستین‌های خاص در طراحی لباس

انواع آستین‌های خاص در طراحی لباس  که بر شکل لباس تأثیر زیادی می‌گذارند. استفاده از آستین‌های خاص در طراحی لباس، نکته‌ی ویژه‌ای محسوب می‌شود و به راحتی به طراحی لباس، […]