مرداد ۱۳, ۱۳۹۸
انواع آستین‌های خاص

انواع آستین‌های خاص در طراحی لباس

انواع آستین‌های خاص در طراحی لباس  که بر شکل لباس تأثیر زیادی می‌گذارند. استفاده از آستین‌های خاص در طراحی لباس، نکته‌ی ویژه‌ای محسوب می‌شود و به راحتی به طراحی لباس، […]