نوامبر 16, 2019
سرفصل های طراحی لباس

آشنایی با سرفصل های رشته طراحی لباس

آشنایی با سرفصل های رشته طراحی لباس در مرکز آموزش خانه صنعت و معدن با ارائه مدرک بین المللی و با حضور اساتید مجرب و حرفه ای در این زمینه….رشته […]
دسامبر 9, 2019
آموزش فیگور طراحی لباس

آشنایی با رشته طراحی لباس و بازار کار این رشته

آشنایی با رشته طراحی لباس و بازار کار این رشته را میتوانید در مرکز آموزش خانه صنعت و معدن آموزش ببینید … آموزش طراحی لباس جامع از صفر تا صد […]