ژانویه 5, 2020
جنسیت سازی جذاب حریر

آموزش بی نظیر و جذاب جنسیت سازی حریر

آموزش بی نظیر و جذاب جنسیت سازی حریر در مرکز آموزش خانه صنعت و معدن ….جنسیت سازی انواع لباس های مختلف با تکنیک های متفاوت از جمله مارکر و مداد […]
ژانویه 9, 2020
جنسیت سازی ساتن

آموزش بی نظیر جنسیت سازی ساتن

آموزش بی نظیر جنسیت سازی ساتن ..امروزه طراحی لباس به یکی از حرفه های جذاب و در ضمن پول ساز تبدیل شده است. یکی از گام های مهم در طراحی […]
ژانویه 16, 2020
آموزش جنسیت سازی

آموزش جذاب جنسیت سازی بافتنی

آموزش جذاب جنسیت سازی بافتنی در مرکز آموزش خانه صنعت و معدن…یک طراح لباس جهت ارائه طرح زیبا،اصولی و دقیق باید به نکات زیادی توجه داشته باشد…از جمله جنسیت سازی […]
ژانویه 18, 2020
آموزش جنسیت سازی دانتل

آموزش بی نظیر جنسیت سازی دانتل

آموزش بی نظیر جنسیت سازی دانتل در مرکز آموزش خانه صنعت و معدن …برای جنسیت سازی پارچه های مختلف تکنیک های مختلفی نظیر کار با گواش، آبرنگ، مارکر و مدادرنگی […]
مارس 2, 2020
جنسیت سازی زیبا طراحی لباس

آموزش ساده جنسیت سازی حریر در طراحی لباس

آموزش ساده جنسیت سازی حریر در طراحی لباس  ، در ابتدا باید مفهوم جنسیت سازی در پارچه را درک کرد. جنسیت سازی با پارچه حریر به این معناست که با […]