اکتبر 5, 2019
دوره طراحی لباس

ویژگی های آموزش طراحی لباس با متد اروپایی

ویژگی های آموزش طراحی لباس با متد اروپایی در مرکز آموزش خانه صنعت و معدن.آموزش طراحی لباس با نرم افزار.با حضور اساتید خوب و حرفه ای و ارائه مدرک بین […]