اکتبر 17, 2019
آموزش طراحی لباس

آموزش طراحی لباس از مبتدی تا پیشرفته

آموزش طراحی لباس از مبتدی تا پیشرفته در مرکز آموزش خانه صنعت و معدن. در این دوره هنرجو آموزش میبیند که چگونه لباس طراحی کند.آموزش طراحی لباس از صفر تا […]