سپتامبر 11, 2019
آموزش پایۀ طراحی لباس

آموزش طراحی لباس از پایه تا پیشرفته

آموزش طراحی لباس از پایه تا پیشرفته با ارائه مدرک بین المللی در مرکز اموزش خانه صنعت و معدن، آموزش تکنیک های مختلف همچون مداد رنگی ، مارکر و گواش […]