شهریور ۲۰, ۱۳۹۸
آموزش پایۀ طراحی لباس

آموزش طراحی لباس از پایه تا پیشرفته

آموزش طراحی لباس از پایه تا پیشرفته با ارائه مدرک بین المللی در مرکز اموزش خانه صنعت و معدن، آموزش تکنیک های مختلف همچون مداد رنگی ، مارکر و گواش […]