سپتامبر 14, 2019
آموزش طراحی لباس ساده

آموزش طراحی لباس به روش ساده و کاربردی

آموزش طراحی لباس به روش ساده و کاربردی و آموزش انواع فیگورهای متفاوت و آموزش طراحی لباس بر اساس ایرادات اندامی،طراحی روی کاغذ و به صورت سه بعدی در نرم […]
دسامبر 12, 2019
آموزش طراحی لباس

آموزش طراحی لباس مرحله به مرحله و کاربردی

آموزش طراحی لباس مرحله به مرحله و کاربردی  از مقدماتی تا پیشرفته ،آموزش طراحی لباس با مدادرنگی ،گواش ، ابرنگ و … را از پایه به شما اموزش میدهند.طراحی فیگور […]