سپتامبر 16, 2019
آموزش طراحی مد و لباس

آدرس آموزشگاه طراحی مد و لباس

آدرس آموزشگاه طراحی مد و لباس در غرب تهران..آموزش طراحی لباس با مدرک بین المللی در مرکز آموزش خانه صنعت و معدن .دوره ها از مبتدی تا حرفه ای و […]
نوامبر 4, 2019
آموزش طراحی لباس

دوره آموزش یادگیری طراحی مد و لباس

دوره آموزش یادگیری طراحی مد و لباس ، آموزش طراحی اندام و لباس ، آموزش طراحی لباس روی کاغذ در مرکز آموزش خانه صنعت و معدن و… تمامی آموزش ها […]