نوامبر 7, 2019
آموزش عکاسی

آموزش عکاسی از پایه تا پیشرفته

آموزش عکاسی از پایه تا پیشرفته ، آموزش اصول اولیه عکاسی با ارائه مدرک بین المللی و فیلم های آموزشی عکاسی در مرکز آموزش خانه صنعت و معدن…برای عکاسی حرفه ای، نیازی […]