اکتبر 30, 2019
آموزش عکاسی

آموزش عکاسی چهره و هنری

آموزش عکاسی چهره و هنری ،آموزش عکاسی پرتره هنری در مرکز آموزش خانه صنعت و معدن …اصول عکاسی از مقدماتی تا پیشرفته با ارائه مدرک بین المللی .آموزش ها قدم […]