آگوست 15, 2019
آموزش چاپ باتیک

آموزش چاپ باتیک در طراحی لباس

آموزش چاپ باتیک در طراحی لباس، چاپ غیر مستقیم طرح بر روی پارچه توسط ابزاری مانند مهر و مواد مقاوم دیگر می‌باشد، این نوع از چاپ به مدت هزاران سال […]