ژانویه 8, 2020
نکات ارایش چشم بادامی

ترفند ها و نکات ارایش چشم بادامی

ترفند ها و نکات ارایش چشم بادامی ،شناخت انواع فرم های چشم انتخاب نوع ارایش مناسب برای هر چهره را اسان تر میکند زیرا مهمترین جز صورت در ارایش چشم […]