ژانویه 25, 2020
عکاسی فضای باز

۱۰ اصول نورپردازی در عکاسی فضای باز

۱۰ اصول نورپردازی در عکاسی فضای باز باید مطمئن شوید که از قبل مکان را برای عکسبرداری مناسب برنامه ریزی کرده اید. به منظور نورپردازی در عکاسی بهترین زمان روز، برای […]