فوریه 24, 2020
تفاوت خیاطی با طراحی لباس

تفاوت آموزش طراحی لباس و خیاطی

تفاوت آموزش طراحی لباس و خیاطی به سادگی قابل تشخیص است.طراحی لباس جدا از رشته دوخت و الگو است ، اگر یک طراح لباس تنوانایی کشیدن الگو را داشته باشد […]