سپتامبر 14, 2019
تکنیک های عکاسی پرتره

آموزش پرکاربردترین تکنیک های عکاسی پرتره

آموزش پرکاربردترین تکنیک های عکاسی پرتره ترکیبی از تکنیک و هنر است. تکنیک های عکاسی پرتره استفادۀ صحیح از تنظیمات دوربین ها، زاویه بندی ها، تنظیم نور و پس زمینه و… […]