ژانویه 16, 2020
آموزش جنسیت سازی

آموزش جذاب جنسیت سازی بافتنی

آموزش جذاب جنسیت سازی بافتنی در مرکز آموزش خانه صنعت و معدن…یک طراح لباس جهت ارائه طرح زیبا،اصولی و دقیق باید به نکات زیادی توجه داشته باشد…از جمله جنسیت سازی […]