ژانویه 1, 2020
جنسیت سازی حرفه ای مخمل

آموزش حرفه ای جنسیت سازی مخمل

آموزش حرفه ای جنسیت سازی مخمل با انواع تکنیک های متفاوت آموزشی ….آموزش جنسیت سازی ساتن، حریر ، خز ، چرم و … در مرکز آموزش خانه صنعت و معدن […]