اردیبهشت ۱۰, ۱۳۹۸
عکاسی حرفه ای جذاب و دیدنی است که اکثریت افراد در درون خود به صورت ناخودآگاه به این کار علاقه فراوانی دارند، اما برخی از افراد هستند که به دنبال […]
آذر ۲۹, ۱۳۹۷
آموزش عکاسی

فوکوس

فوکوس دوربین ها مانند چشم انسان، روی یک صفحه دو بعدیکه بر لنز عمود است فوکوس می کنند و این صفحه ب صفحه ی کانونی معروف است. هر چیزی جلوتر […]