نوامبر 9, 2019
دوره طراحی لباس پیشرفته

دوره طراحی لباس مقدماتی تا پیشرفته

دوره طراحی لباس مقدماتی تا پیشرفته در مرکز آموزش خانه صنعت و معدن ، آموزش طراحی لباس با مدک بین المللی.آموزش ها از صفر تا صد است که از ابتدا […]