سپتامبر 26, 2019
آموزش طراحی لباس

جامع ترین دوره فشرده آموزش طراحی لباس

جامع ترین دوره فشرده آموزش طراحی لباس در مرکز آموزش خانه صنعت و معدن، آموزش طراحی لباس با مدرک بین المللی.این دوره شامل سرفصل دوره طراحی لباس از مقدماتی تا […]