نوامبر 11, 2019
دوره نورپردازی عکاسی

دوره نورپردازی indoor و outdoor در عکاسی

دوره نورپردازی indoor و  outdoor در عکاسی ، دوره جامع عکاسی در مرکز آموزش خانه صنعت و معدن.آموزش عکاسی در تهران با مدرک بین المللی.گذراندن این دوره کمک می کند […]