فوریه 3, 2020
آشنایی با رنگ شناسی

آشنایی با رنگ شناسی ایتن

آشنایی با رنگ شناسی ایتن ، برای ست کردن لباس ها باید به سن و جنسیت،ویژگی های فیزیکی و سایز بدن توجه کنیم.چرخه رنگ  از رنگ های اولیه و ثانویه […]