فوریه 5, 2020
رنگ شناسی در طراحی لباس

رنگ شناسی لباس مهمترین مسئله در استایلینگ

رنگ شناسی لباس مهمترین مسئله در استایلینگ است .معرفی انواع دسته های رنگی و ارائه راه حل هایی برای ترکیب و ست کردن این رنگ ها باهم در کاربرد طراحی […]