فوریه 22, 2020
طراحی لباس با مخمل

آموزش جذاب طراحی لباس با پارچه مخمل

آموزش جذاب طراحی لباس با پارچه مخمل در مرکز آموزش خانه صنعت و معدن ..با شروع اولین روزهای زمستان طراحان، طراحی لباس با پارچه مخمل را آغاز می کنند طراحان […]