مارس 3, 2020
طراحی لباس با گواش

آموزش ساده طراحی لباس با گواش

آموزش ساده طراحی لباس با گواش یکی از تکنیک های کشیدن جنسیت پارچه ها روی کاغذ است. کسانی که تصویرساز هستند با انواع لوازم طراحی کار کرده اند. از جمله […]
نوامبر 7, 2020
آموزش طراحی لباس و اندام

بهترین دوره آموزش طراحی لباس با ارائه مدرک بین المللی

بهترین دوره آموزش طراحی لباس با ارائه مدرک بین المللی ، طراحی فیگور با لباس در مرکز آموزش خانه صنعت و معدن …آموزش طراحی لباس با مدادرنگی ، گواش و […]