آذر ۱۲, ۱۳۹۷
آموزش طراح لباس

حالت فیگور در طراحی لباس

چه حالتی بهترین صورت طراحی […]
آذر ۲۶, ۱۳۹۷

طراحی فیگور

چطور یک اندام با قدی […]