ژانویه 5, 2020
کانتور پیشانی

نکات طلایی کانتور کردن پیشانی

نکات طلایی کانتور کردن پیشانی ….چه قسمتهایی باید کانتور شود. در صورت بیضی ،کناره های پیشانی است و خط رویش موها که باعث می شود  پیشانی کمی باریکت به نظر […]