سپتامبر 19, 2019
کلاس عکاسی معتبر

کلاس عکاسی با آموزش استاندارد و معتبر

کلاس عکاسی با آموزش استاندارد و معتبر در مرکز آموزش خانه صنعت و معدن ،آموزش عکاسی از مقدماتی تا پیشرفته، ارائه مدرک بین المللی…آموزش تمام تکنیک ها و جزئیات رشته […]