می 25, 2019

آموزش گریم و آرایش ابرو با سایه

متد آرایش ابرو با سایه “گریم و آرایش ابرو با سایه“ یکی از چندین روش پر کردن ابرو به شمار می‌رود. با آنکه سایه زدن و پر کردن نواحی خالی […]