مرکز آموزش خانه صنعت و معدن

ما به کسب درآمد شما ، از مهارتی که می آموزید می اندیشیم

بـرای اولین بار دوره های آموزش حرفه ای عکاسی به شیوه کوچینگ و هدفمند

جهت آشنایی بیشتر با شیوه آموزش عکاسی به روش کوچینگ:

مشاوره برای دوره آموزش عکاسی