گزارش تصویری از کلاس های عکاسی

در کلاس های حضوری و آنلاین ما چه می گذرد؟ (نظرات هنرجویان)

صحبت هنرجویان دوره عکاسی

ترم نورپردازی دوره حضوری عکاسی

نظرات هنرجویان دوره حضوری عکاسی

کلاس عکاسی حضوری

نظر هنرجویان دروه آنلاین عکاسی

جلسه حضوری دوره آنلاین عکاسی

صحبت هنرجوی دوره آنلاین عکاسی

دوره آنلاین عکاسی

کلاس آنلاین عکاسی

آموزش نورپردازی پرتره در اردو عکاسی

بخشی از کلاس عکاسی

آموزش نورپردازی در اردو عکاسی

دوره عکاسی ( ترم نورپردازی)

پروژه فریلنسری هنرجویان دوره عکاسی

پروژه فریلنسری هنرجویان عکاسی