اعتبارات مدارک پایان دوره مرکز آموزش خانه صنعت و معدن:

– کلیه مدارک اعطایی این موسسه مورد تایید مرکز آموزش خانه صنعت و معدن و سازمان فنی و حرفه ای کل کشور (از تاریخ 1400/02/01)می باشد.
 
-برای آن دسته از هنرجویانی که قصد مهاجرت دارند مدارک دریافتی بنا به درخواست ایشان قابل ترجمه در دفاتر دارالترجمه رسمی با مهر دادگستری و قوه قضایه می باشد.
 

بررسی گواهینامه و نمرات پایانی

در صورت دریافت مدرک کد گواهینامه را وارد کنید و از اعتبار و نمرات پایانی خود  آگاهی پیدا کنید.

جستجو:

 
 

سفارش مدارک بین المللی

نظر به همکاری مرکز آموزش خانه صنعت و معدن با آکادمی های بین المللی برگزرای دوره های آموزشی به عنوان پارتنر مورد تایید برای برگزاری آزمون و صدور مدرک به زبان اصلی و ممهور به مهر این آکادمی ها در ایران،دانشپذیران گرامی بعد از پایان دوره های حضوری یا آنلاین این مرکز و کسب نمره قبولی در صورت درخواست میتوانند با سفارش این مدارک و تایید موسسه نسبت به پرداخت هزینه صدور اقدام نموده تا در اسرع وقت از طریق نامه نگاری و انجام تشریفات اداری مدارک ایشان صادر گردد.

 

در حال حاضر مرکز آموزش خانه صنعت و معدن با آکادمی های بین المللی معتبر INOSERT کانادا و ACS آمریکا به عنوان پارتنر آموزشی در ایران همکاری می نماید.

مدارک آموزشی این آکادمی ها تنها مدارک بدون تاریخ انقضا و معتبر در بسیاری از کشور های مورد درخواست برای مهاجرت می باشد.

برای دانشپذیرانی که مایل به دریافت این مدارک هستند شرایط زیر مطلوب است.

– حداقل سن 18 سال.

-کسب نمره قبولی در دوره های حضوری یا آنلاین مرکز آموزش خانه صنعت و معدن یا نامه رسمی از آکادمی های بالا جهت صدور مدرک در ایران.

در صورت دارا بودن شرایط جهت سفارش به موسسه مراجعه نموده و فرم درخواست را تکمیل نمایید.

با تشکر

نمونه مدرک آکادمی INOSERT کانادا

نمونه مدرک آکادمی ACS آمریکا