مرکز آموزش خانه صنعت و معدن

ما به کسب درآمد شما ، از مهارتی که می آموزید می اندیشیم

بـرای اولین بار دوره های آموزش حرفه ای طراحی لباس به شیوه کوچینگ و هدفمند

جهت آشنایی بیشتر با شیوه آموزش طراحی لباس به روش کوچینگ:

مشاوره برای دوره طراحی لباس